วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

กลับสู่ ธรรม โดย ดร. วรภัทร ภู่เจริญ


ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ตาใน ขอนแก่น 2555 - 1/2ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ตาใน ขอนแก่น 2555 - 2/2


ธรรมปฏิบัติ อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 วิถีพ้นทุกข์ สัปดาห์ที่ 29 ตอน 2วิถีพ้นทุกข์ สัปดาห์ที่ 30 ตอน 1
วิถีพ้นทุกข์ สัปดาห์ที่ 30 ตอน 2วิถีพ้นทุกข์ ชุดพุทธชยันตี สัปดาห์ที่ 31 ตอน1 010955

 

ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ - แยกปัญญา 3 ฐาน

 


ดร.วรภัทร์ สอนเรื่อง ขันธ์ 5 (1)


ดร.วรภัทร์ สอนเรื่อง ขันธ์ 5 (2)


ฉลาด สุข อิสระและ...ได้อีก Part 1

 

ฉลาด สุข อิสระและ...ได้อีก Part 2

 

แยกจิต สติ ความคิด: ดร.วรภัทร์

 


 

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ธรรมในใจ.mp4 

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เจาะใจ.mp4

 


ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ เช้าข่าวข้น


 

สุนทรียสนทนา Part I


สุนทรียสนทนา Part II


บุญ-ทาน Part III

 

ร้อยคน ร้อยธรรม ดร.วรภัทร์

  

ฉลาด สุข อิสระและ...ได้อีก Part 1

 


ฉลาด สุข อิสระและ...ได้อีก Part 2ชมรมคนรู้ใจ 2011 09 20 ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ ห่างไกลทุกข์ อย่างฉลาด Bodhgaya Hal


 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น